Các Vấn Đề Về Thuế TNCN – Những Tình Huống Thường Gặp

Các Vấn Đề Về Thuế TNCN – Những Tình Huống Thường Gặp

Khi làm việc với Thuế TNCN có nhiều tình huống phát sinh cần giải quyết. Vấn các vấn đề về Thuế TNCN thường gặp là gì hãy cùng Kỹ năng Hr tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

 »»» Xem thêm: Review khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp tốt nhất

Thuế TNCN là gì?

Thuế thu nhập cá nhân_Personal income tax là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó, khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng trong, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.

Các Vấn Đề Về Thuế TNCN những trường hợp cụ thể

Câu hỏi: Ông A đang lập hồ sơ đăng ký công ty cổ phần, ông muốn biết cùng với việc nộp hồ sơ đăng ký công ty cổ phần thì ông nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu được không? Nếu được thì hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bao gồm những giấy tờ gì?
Trả lời:
Khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định:
“1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:
a) Tờ khai đăng ký thuế;
b) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực;
c) Các giấy tờ khác có liên quan.”
Như vậy, cùng với việc nộp hồ sơ đăng ký công ty cổ phần thì ông A có quyền nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và hồ sơ đăng ký thuế cùng với đăng ký công ty cổ phần là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bao gồm các loại giấy tờ nêu tại khoản 2 như trên.
Câu hỏi: Nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Nguyệt đi vào hoạt động được 2 năm không may bị chập điện cháy kho hàng, gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không thể nộp thuế đúng thời hạn quy định. Vậy, trong trường hợp này việc nộp thuế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ABC có được gia hạn hay không? Nếu được gia hạn thì thời gian bao lâu? Hồ sơ gia hạn như thế nào?
Trả lời:
1. Khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế;
Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.
Khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế quy định trường hợp bất khả kháng bao gồm:
Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;
Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ.”
2. Khoản 3 Điều 62 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định thời gian gia hạn nộp thuế như sau:
Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế năm 2019.
Không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.
3. Khoản 2 Điều 64 Luật quản lý thuế năm 2019 quy định hồ sơ gia hạn nộp thuế bao gồm:
Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế, trong đó nêu rõ lý do, số tiền thuế, thời hạn nộp;
Tài liệu chứng minh lý do gia hạn nộp thuế.

Như vậy, đối chiếu thuế tncn với quy định viện dẫn nêu trên nếu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ABC có đơn đề nghị chậm nộp thuế với lý do bị hỏa hoạn cháy kho hàng thì được gia hạn nộp thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế không quá 02 năm. Hồ sơ gia hạn nộp thuế bao gồm văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tài liệu chứng minh lý do gia hạn theo quy định viện dẫn như trên.

các tình huống thường gặp về thuế tncn
Câu hỏi: Ông B là chủ doanh nghiệp tư nhân XYZ, trong khi điều khiển xe mô tô từ công ty về nhà thì bị một người lái xe ô tô đi ngược chiều gây tai nạn làm ông Thành bị chấn thương sọ não, đã điều trị nhưng ông Thành mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Được biết, trước thời gian xảy ta tai nạn, doanh nghiệp Đại Thành đã nợ tiền thuế. Vậy trong trường hợp này, doanh nghiệp tư nhân Đại Thành có được khoanh tiền thuế nợ không? Nếu được thì thủ tục, thời gian, hồ sơ như thế nào?
Trả lời:
1. Khoản 1 Điều 83 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ:
Người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày được cấp giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.
2. Hồ sơ, thời gian, thủ tục được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1,điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 23 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (viết tắt là Nghị định 126/2020/NĐ-CP) như sau:
+ Hồ sơ gồm: Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch, hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự (bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực).
+ Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày có quyết định của Tòa án tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự đến khi Tòa án hủy quyết định tuyên bố một người là mất năng lực hành vi dân sự hoặc được xóa nợ theo quy định.
+ Thủ tục khoanh nợ: Khi có đầy đủ hồ sơ nêu trên thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế ban hành quyết định khoanh nợ theo Mẫu số 01 /KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đối với số tiền thuế nợ tại thời điểm bắt đầu của thời gian khoanh nợ quy định.
Như vậy, đối chiếu với quy định trên thì kể từ ngày có Quyết định của Tòa án tuyên bố ông Cao Văn Thành mất năng lực hành vi dân sự thì doanh nghiệp tư nhân XYZ được khoanh tiền thuế nợ. Hồ sơ, thời gian, thủ tục được hướng dẫn theo trình tự nêu trên.
Câu hỏi: Doanh nghiệp tư nhân MNP ký hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân PQK mua 02 xe ô tô tải. Doanh nghiệp tư nhân MNP muốn biết khi doanh nghiệp đưa 02 xe ô tô này vào chuyên kinh doanh việc đưa đám tang có phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không?
Trả lời:
Khoản 4 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 quy định về đối tượng không chịu thuế, trong đó có xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông;”
Như vậy, việc doanh nghiệp tư nhân MNP đưa 02 xe ô tô vào chuyên kinh doanh việc đưa đám tang không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như quy định viện dẫn nêu trên.
Câu hỏi: Anh C vừa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn C, kinh doanh mặt hàng rượu và thuốc lá điếu, xì gà. Anh C băn khoăn không biết với những mặt hàng mà doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn C kinh doanh phải chịu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào?
Trả lời:
Điểm a, b khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 quy định Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; Rượu là hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 quy định:
Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:

BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

STT

Hàng hoá, dịch vụ Thuế suất (%)
I Hàng hoá
1 Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá 65
2 Rượu
a) Rượu từ 20 độ trở lên
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 45
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 50
b) Rượu dưới 20 độ 25

Như vậy, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu và thuốc lá điếu, xì gà được tính theo quy định viện dẫn nêu trên.
Câu hỏi: Chị A vừa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân Chi Lăng chuyên sản xuất, mua bán vàng mã, hàng mã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đợt lũ lụt năm 2020, kho để vàng mã, hàng mã của doanh nghiệp bị chìm trong nước lũ dẫn đến hàng hóa bị thấm nước hỏng 50%. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có được miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hay không?
Trả lời:
Điều 9 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 quy định người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế.
Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).
Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn nêu trên, doanh nghiệp A không được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt mà chỉ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mức giảm không quá 30% số thuế phải nộp của năm 2020.
Câu hỏi: Doanh nghiệp A đang tham khảo để nhập khẩu một số thiết bị, máy móc của Nhật Bản sản xuất để xử lý nước thải trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn biết việc nhập khẩu thiết bị, máy móc này có được miễn thuế nhập khẩu hay không?
Trả lời:
Khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu quy định hàng hóa sau đây khi nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường, bao gồm:
a) Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường;
b) Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.
Như vậy, trường hợp các thiết bị, máy móc doanh nghiệp A nhập khẩu của Nhật Bản để xử lý nước thải trong hoạt động sản xuất nếu các thiết bị, máy móc này trong nước chưa sản xuất thì khi nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định viện dẫn nêu trên.

Trên đây chia sẻ những kiến thức hữu ích về Các vấn đề về thuế TNCN và các tình huống thường gặp bạn có thể tham khảo thêm mục Hành chính nhân sự tại trang Lê Ánh Hr

Nếu các bạn muốn được học kiến thức và kỹ năng ngành nhân sự tương đương với 3 năm kinh nghiệm đi làm trong thực tế thì hãy tham gia khóa học dưới đây:

Khóa học thực hành C&B

Trong khóa học, các bạn sẽ được tiếp xúc với những kiến thức, nghiệp vụ C&B thực tế và học cách xử lý các công việc của một chuyên viên C&B theo quy trình chuyên nghiệp. Chương trình học sẽ đi từ kiến thức nền tảng đến kiến thức chuyên sâu, học lý thuyết đến đâu thực hành luôn đến đó.
Đồng thời, bạn cũng được giảng viên hỗ trợ xuyên suốt quá trình học. Mọi thắc mắc sẽ được giảng viên hỗ trợ nghiệp vụ cho đến khi thành thạo thì thôi. Hãy đăng ký khóa học ngay để được nhận ưu đãi học phí cực hấp dẫn nữa nhé!

»»» Xem thêm:

Kỹ năng Hr chúc bạn thành công!

Đánh giá
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *