Tổng Hợp Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Phổ Biến

Tổng Hợp Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Phổ Biến

Biên bản bàn giao công việc rất quan trọng. Từ biên bản bàn giao công việc sẽ giúp cho bộ máy hoạt động của tổ chức không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhân sự dột ngột nào xảy ra. Vậy hãy cùng Kỹ năng Hr tìm hiểu về tổng hợp mẫu biên bản bàn giao công việc phổ biến trong bài viết dưới đây nhé!

 »»» Xem thêm: Review khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp tốt nhất

Biên bản bào giao công việc là gì?

Biên bản bàn giao công việc là loại giấy tờ mà người lao động bắt buộc phải viết và giao nộp cho người sử dụng lao động khi người lao động nghỉ việc, nghỉ thai sai hay thuyên chuyển công việc,…

Thông qua việc hoàn tất biên bản bàn giao, thì người tiến hành bàn giao sẽ rà soát lại tất cả những công việc mình đã thực hiện, công việc mình được phân công mà đang làm dở cũng như thống kê các loại tài liệu, dụng cụ, thiết bị… mà bản thân người bàn giao đã sử dụng trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

Người nhận bàn giao sẽ đóng vai trò người thay thế, tức là sẽ tiếp tục làm những công việc mà người đi để lại cũng như tiếp nhận các loại tài sản, dụng cụ… của người cũ để sử dụng cho công việc.

Vai trò của mẫu biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc co vai trò rất quan trọng, không chỉ giúp cho người bàn giao liệt kê lại được nhưng công việc mình đã làm làm và chưa hoàn thành mà còn giúp cho doanh nghiệp không gặp vấn đề khi có sự thay đổi về nhân sự. Đồng thời nhờ biên bản bàn giao công việc người được bàn giao dễ dàng nắm bắt và hình dung được công việc sẽ đảm nhận trong thời gian tới.

Như vậy, khi thực hiện việc bàn giao đông vệc sẽ mang lahji nhiều lợi ích hiệu quả như sau:

Giúp bảo vệ quyền lợi các bên khi đã bàn giao công việc: Khi bàn giao công việc sẽ  giúp cho doanh nghiệp không ai phải bồi thường khi làm thất thoát tài liệu hoặc tài sản doanh nghiệp vì tất cả mọi tài lieeuu đã được thống kê đầy đủ trong biên bản bàn giao công việc. Không để xây ra tình trạng chiếm dụng tài sản của doanh nghiệp hay rò rit các thông tin bí mật ra bên ngoài gây ảnh hưởng cho doanh nghiệp.

Thể hiện được trách nhiệm công việc của người bàn giao công việc: Trước khi nghỉ việc lập biên bản bàn giao công việc đầy đủ còn thể hiện 1 bạn là người có tinh thần trách nhiệm với chính công việc và DN của mình. Hơn nữa, không phải bất cứ trường hợp nào người kế nhiệm cũng có thể dễ dàng thực hiện công việc được bàn giao từ người cũ, đồng thời họ cũng cần thời gian thích nghi với môi trường và công việc tại doanh nghiệp.

Thực hiện đúng trách nhiệm trong công việc:  Việc bàn giao và hướng dẫn cho người kế nhiệm không chỉ thể hiện trách nhiệm của người sẽ bàn giao. Đây còn là 1 yêu cầu cần thiết doanh nghiệp cần có trong quy trình làm việc áp dụng cho bất cứ nhân viên nào.Quy trình làm việc này cần được thực hiện 1 cách nghiêm túc, đồng thời có sự tham gia đầy đủ của người bàn giao và người sẽ tiếp nhận công việc đó.

Nội dung cần có trong biên bản bàn giao công việc

Trong biên bản bàn giao công việc cần có đầu đủ các nội dung chính như sau:

 • Thời gian và địa điểm tiến hành bàn giao công việc cụ thể
 • Thông tin về người bàn giao cũng như người nhận bàn giao là ai
 • Nội dung bàn giao công việc là gì tài liệu đã được cấp và tình hình thực hiện công việc số liệu, hồ sơ, sổ sách, tình trạng, mức độ hoàn thành,…cụ thể
 • Chữ ký của cả hai bên nếu cần thiết có thể thêm chữ ký của người làm chứng

Ngoài ra, để bàn giao công việc một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn, người bàn giao cũng nên soạn sẵn các nội dung mình cần bàn giao và lập kế hoạch để hướng dẫn người kế nhiệm theo một quy trình chuẩn.

Cách để bàn giao CV hiệu quả

Biên bản bàn giao công việc

Để bàn giao công việc hiệu quả, người bàn giao công việc nên có kế hoạch cụ thể, chi tiết và rõ ràng

Xem lại bản mô tả công việc

Hãy xem lại bản mô tả công việc của mình đồng thời hãy soạn thảo ra một bản mô tả công việc mới dành cho người kế nhiệm mình

Sau đó, nghĩ về các kỹ năng mà nhân sự mới sẽ cần để xử lý danh sách các công việc mà bạn sẽ bàn giao lại. Thêm chúng vào phần mô tả công việc, để người kế nhiệm của bạn có thể chịu trách nhiệm các công việc sẽ nhận bàn giao.

Chuẩn bị thông tin công việc

Đảm bảo nhân viên mới có thông tin chi tiết về vai trò cụ thể tại doanh nghiệp. Những thông tin này do người bàn giao công việc biên soạn biên bản bàn giao công việc và gửi lại cho người kế nhiệm. Hãy chuẩn bị danh sách các công việc mà người kế nhiệm cần phải làm hăng ngày.

Thông tin về tất cả các dự án hiện tại mà người kế nhiệm bạn sẽ chịu trách nhiệm. Điều này sẽ bao gồm các mục tiêu của dự án cũng như kết quả mong đợi, tất cả các bên liên quan, tiến độ hiện tại, ngày dự kiến sẽ hoàn thành.

Chi tiết liên lạc của các đồng nghiệp cùng ghi chú rõ về trách nhiệm của họ với công việc mà bạn đã từng đảm nhiệm. Những lưu ý về bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra và cách mà bạn đã giải quyết chúng trong quá khứ, từ đó người kế nhiệm sẽ có sự tiếp thu hoặc tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng hơn.

Chi tiết về các giao dịch, phiếu giảm giá hoặc HĐ với nhà cung cấp, bất kỳ điều khoản nào mà doanh nghiệp của bạn cần có với họ.

Lưu ý về các quy trình, file thông tin đăng nhập cụ thể mà người nhận bàn giao sẽ cần đến trong quá trình làm việc.

Lên kế hoạch cho tuần làm việc đầu tiên của người kế nhiệm

Hãy chắc chắn rằng nhân viên mới của bạn có một sự khởi đầu suôn sẻ nhất cung cấp những thông tin cơ bản về doanh nghiệp để nhân sự mới có cái nhìn tổng quan nhất về cả doanh nghiệp lẫn công việc mà họ sẽ gắn bó trong thời gian tới.

Nếu được hãy thống kê tất cả các công việc phải làm dành cho nhân viên mới đây đều là những thông tin hữu ích cho cả nhân sư mà bạn chuẩn bị bàn giao công việc, và cả với chính nhân viên đang làm trong doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại,.

Hướng dẫn trực tiếp cho người kế nhiệm

Nếu có thể, hãy để cho nhân viên mới theo người tiền nhiệm trong thời gian 1 vài ngày. Nếu có thể hãy cầm tay chỉ việc để người kế nhiệm làm quen với công việc mới, điều này sẽ giúp họ áp dụng kỹ năng mới vào ngữ cảnh cụ thể để sử dụng nó sau này. Trong suốt quá trình thực hiện bàn giao cho người mới, hãy chỉ dẫn tận tâm, hướng dẫn tận tình để người kế nhiệm hoàn thành tốt nhất các công việc được giao. Và cũng chỉ khi đó, việc bàn giao của bạn mới có thể diễn ra nhanh chóng.

Một số mẫu biên bản bàn giao công việc phổ biến

Như phần khái niệm để nêu rõ, thông thường biên bản bàn giao công việc được thực hiện khi bạn nghỉ thai sản, nghỉ việc hoặc thuyên chuyên công việc.

Mẫu biên bản bàn giao công việc nghỉ thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…../…../20….., tại: ……………………………………… chúng tôi gồm:…………………………….

Người bàn giao:…………………………….. Bộ phận:…………………………. MSNV:………………………………..

Người nhận bàn giao:……………………. Bộ phận:…………………………. MSNV:………………………………..

Lý do bàn giao: Nghỉ thai sản

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản.

Người bàn giao                                    Người nhận bàn giao                                        Phòng HC- NS

Mẫu biên bản bàn giao công việc có kèm theo tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có:

 1. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:
 2. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………
 3. Ông/ Bà ………………..Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………
 4. Ông/ Bà……………….. Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………
 5. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………
 6. NGƯỜI BÀN GIAO:
 7. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

 1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:
TT Nội dung Người nhận bàn giao. Kết luận
1
2
 1. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:
TT Nội dung Người nhận bàn giao. Kết luận
1
2

Biên bản kết thúc vào lúc …….giờ…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Quản lý bộ phân                                Người nhận bàn giao                                         Người bàn giao

Mẫu biên bản bàn giao công việc với kế toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
———————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-PGD&ĐT, ngày …./…../…… của …………………………….

Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày …….. tháng ……… năm …….; tại ………………………….

Chúng tôi gồm có:

 1. Bên bàn giao:

– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..

 1. Bên nhận bàn giao:

– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..

 1. Các thành phần tham gia bàn giao, gồm:

– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: ……………………………………

– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán cũ

– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán mới

* Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:

 1. Bàn giao chứng từ năm …….. trở về trước.
 2. Bàn giao về tài sản, tiền quỹ của trường.
 3. Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
 4. Bàn giao tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến thời điểm bàn giao
 5. Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm ……….. phần mềm kế toán MISA.
 6. Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu có liên quan
 7. Bàn giao số liệu và tình hình thu chi của từng quỹ.
 8. ….(nếu có phát sinh nội dung khác )

* Nội dung bàn giao chi tiết như sau:

 1. Chứng từ, sổ sách năm …………trở về trước:

– Nếu hệ thống sổ sách chứng từ các năm trước không liên quan nhiều đến nhiệm vụ ngân sách năm ………. thì có thể bàn giao gói gọn và có dán niêm phong và ký tên cho kế toán mới lưu trữ, bảo quản. (cần ghi rõ hồ sơ từng năm)

 1. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính năm ……….:

2.1 Hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện thu, chi ngân sách, các quỹ và tài chính khác năm ………..:

– Hồ sơ liên quan đến việc quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ (Bao gồm sổ TSCĐ, CCDC năm …….., biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC năm ……. quyết định ghi tăng, giảm TSCĐ, CCDC năm ……. (nếu có phát sinh)

– Bộ dự toán và công khai dự toán năm ……… (Bao gồm dự toán thu, chi NSNN và hoạt động tài chính khác năm ………, qua chế chi tiêu nội bộ, nghị quyết chi ngân sách năm …….)

– Báo cáo thu, chi NSNN, bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi từ tháng ……../……..đến tháng ……./……… (Bắt buộc Có xác nhận của KBNN).

2.2 Tình hình kinh phí năm ……:

– Số kết dư năm ……… chuyển qua (Có bảng chi tiết số chuyển qua, số đã sử dụng đến thời điểm bàn giao, số còn lại).

– Số kinh phí kinh phí ……….. còn lại tại KBNN (Bao gồm cả tiền NSNN, học phí các quỹ khác)

– Tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị (từng loại quỹ, Có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt).

– Tình hình thu, nộp tiền biên lai học phí (Xác định rõ số biên lai được nhận, đến thời điểm bàn giao đã thu tới đâu, nộp KBNN như thế nào).

2.3 Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm ……. và phần mềm kế toán MISA.

Sổ sách kế toán từng năm (toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán, lưu ý: Ngoài việc bàn giao sổ ra, còn phải đối chiếu số liệu trên sổ sách có khớp đúng trên bảng cân đối tài khoản hay không).

– Năm …… (gồm các loại sổ: …………………………………………………………………………..)

– Năm …………………………………………………………………………………………………………

– Năm …………………………………………………………………………………………………………

2.4 Phần mềm kế toán

Bản quyền phần mềm kế toán quản lý ngân sách Misa, số lượng: 01 phần mềm; phần phần này đang được cài đặt tại máy …………, tình trạng: ………….

2.5 Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần phải đối chiếu giữa số liệu theo sổ sách kế toán và số liệu theo thực tế, những tài sản nào bị mất phải ghi rõ ai người chịu trách nhiệm).

– Sổ Tài sản cố định, CCDC ,biên bản kiểm kê và các quyết định ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, CCDC. Lưu ý kiểm tra xem từ đầu năm đến thời điểm hiện tại có phát sinh việc mua sắm hay không, đã ghi vào sổ sách chưa. Khi bàn giao TSCĐ có lập biên bản bàn giao cho đối tượng sử dụng hay không.

3.Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng

3.1 Các khoản phải thu: ( trường còn phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu)

– ……………………………………………………………………………………………………………….

3.2 Các khoản phải trả: (trường còn thiếu chưa có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung trả)

– ……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Các nội dung khác:

– ………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Trách nhiệm các bên:

– Phần thực hiện thu, chi từ ngày ……/…../……. trở về trước thuộc trách nhiệm của ……..

– Phần thực hiện thu, chi kể từ ngày …../…../….. trở về sau thuộc trách nhiệm của ……….

Công tác bàn giao kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày; Biên bản bàn giao này có … trang, từ trang 1 đến trang …., biên bản được lập thành ….. bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản, Chủ tài khoản nhận 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.

                             Bên bàn giao                                                                    Bên nhận bàn giao

Chủ tài khoản

Trên đay là những chia sẻ về các mẫu biên bản bàn giao công việc phổ biến bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích về các biểu mẫu. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

»»» Xem thêm:

Kỹ năng HR chúc bạn thành công!

Đánh giá
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *